Bara Kangoku no Kemono-tachi
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Bara Kangoku no Kemono-tachi

Thể Loại Truyện : Drama, Romance, Shoujo, Supernatural, Other

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 19-05,2018 (3 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 121

Tóm tắt:

Xem rồi biết... ^_^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 3

19/05/2018

Chapter 2

25/09/2017

Chapter 1

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

25/09/2017

Chapter 3

19/05/2018
Top