Bắt Cóc Hoàng Đế Về Hiện Đại
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Bắt Cóc Hoàng Đế Về Hiện Đại

Thể Loại Truyện : Xuyên Không, Manhua, Romance, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 21-11,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (122 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 1,889

Tóm tắt:

Truyện hay lắm ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 123

27/11/2016

Chapter 122

27/11/2016

Chapter 121

27/11/2016

Chapter 120

27/11/2016

Chapter 119

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/05/2015

Chapter 2

27/05/2015

Chapter 3

29/05/2015

Chapter 4

30/05/2015

Chapter 5

31/05/2015

Chapter 6

01/06/2015

Chapter 7

08/06/2015

Chapter 8

10/06/2015

Chapter 9

12/06/2015

Chapter 10

15/06/2015

Chapter 11

21/06/2015

Chapter 12

22/06/2015

Chapter 13

25/06/2015

Chapter 14

28/06/2015

Chapter 15

03/07/2015

Chapter 16

07/07/2015

Chapter 17

09/07/2015

Chapter 18

12/07/2015

Chapter 19

21/07/2015

Chapter 20

24/07/2015

Chapter 21

29/07/2015

Chapter 22

31/07/2015

Chapter 23

01/08/2015

Chapter 24

03/08/2015

Chapter 25

07/08/2015

Chapter 26

10/08/2015

Chapter 27

15/08/2015

Chapter 28

17/08/2015

Chapter 29

24/08/2015

Chapter 30

31/08/2015

Chapter 31

02/09/2015

Chapter 32

07/09/2015

Chapter 33

09/09/2015

Chapter 34

12/09/2015

Chapter 35

15/09/2015

Chapter 36

16/09/2015

Chapter 37

17/09/2015

Chapter 38

23/09/2015

Chapter 39

29/09/2015

Chapter 40

30/09/2015
Top