Bất Tử Y Sinh Tới Từ Tần Triều
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Bất Tử Y Sinh Tới Từ Tần Triều

Thể Loại Truyện : Xuyên Không, Drama, Fantasy, Horror, Manhua, Mystery, Romance, Shoujo

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 27-08,2017 (20 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 692

Tóm tắt:

Tần triều cách hiện tại hơn 2 ngàn năm trước rốt cuộc có bí mật gì? Có phải chúng ta thật sự trẻ mãi không già?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 20

27/08/2017

Chapter 19

24/08/2017

Chapter 18

23/08/2017

Chapter 17

22/08/2017

Chapter 16

20/08/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

17/08/2017

Chapter 15

18/08/2017

Chapter 16

20/08/2017

Chapter 17

22/08/2017

Chapter 18

23/08/2017

Chapter 19

24/08/2017

Chapter 20

27/08/2017
Top