Batman
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Batman

Thể Loại Truyện : Fantasy, Supernatural, Other, Action, Adventure, Comic

Ngày tạo: 06-10,2015

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (20 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,021

Tóm tắt:

Một loạt các vụ giết người tàn bạo được lam theo gợi ý của một âm mưu cổ đại, và Batman nhận ra rằng thành phố Gotham còn có những khoảng tối mà anh chưa với tới được. Anh sẽ làm gì để giải quyết nó?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 35

28/07/2017

Chapter 34

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 34

28/07/2017

Chapter 35

28/07/2017
Top