Batman Arkham Knight
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Batman Arkham Knight

Thể Loại Truyện : Martial Arts, Action, Adventure, Comic

Ngày tạo: 06-07,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (9 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 462

Tóm tắt:

Bộ truyện Arkham Knight được DC Comics phát hành nhằm chuẩn bị cho tựa game Batman Arkham Knight sắp ra mắt vào 2/6 tới đây, kẻ thù mới, mối nguy hiểm mới, chàng Hiệp sĩ bóng đêm lại một lần nữa đấu tranh giữa một bên là Batman và một bên là Bruce Wayne

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 7

06/07/2015

Chapter 6

25/06/2015

Chapter 5

14/06/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

08/03/2015

Chapter 2

05/06/2015

Chapter 3

05/06/2015

Chapter 4

09/06/2015

Chapter 5

14/06/2015

Chapter 6

25/06/2015

Chapter 7

06/07/2015

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016
Top