BatMan Chibi Comics
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

BatMan Chibi Comics

Thể Loại Truyện : Fantasy, Other, Comedy, Comic

Ngày tạo: 29-07,2013

Ngày cập nhật: 29-07,2013 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 34

Tóm tắt:

Các truyện về Bats, Sup và các thành viên của Justice League do nhóm Orange Blue Cream vẽ. Truyện mang phong cách chibi vui nhộn hài hước. Vẫn như các lần trước, chủ yếu tran vì thích, cho nên, vui là chính nhưng bộ này so với bộ trươc chỉ có bựa chứ không có bệnh.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top