Batman: Earth One
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Batman: Earth One

Thể Loại Truyện : Comic

Ngày tạo: 05-09,2014

Ngày cập nhật: 08-01,2017 (6 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 328

Tóm tắt:

1 Batman khác, 1 batman chỉ có hận thù chẳng quan tâm gì khác và những thất bại trong những năm đầu lập nghiệp của mình.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 5

08/01/2017

Chapter 4

08/01/2017

Chapter 3

08/01/2017

Chapter 2

08/01/2017

Chapter 1.2

05/09/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

03/01/2013

Chapter 1.2

05/09/2014

Chapter 2

08/01/2017

Chapter 3

08/01/2017

Chapter 4

08/01/2017

Chapter 5

08/01/2017
Top