BatMan: Funny Comic Collection
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

BatMan: Funny Comic Collection

Thể Loại Truyện : Fantasy, Supernatural, Other, Comedy, Comic

Ngày tạo: 21-06,2013

Ngày cập nhật: 21-06,2013 (6 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 311

Tóm tắt:

Mừng film "Man Of Steel _ Người đàn ông thép" của anh Sịp-pờ-men, ý nhầm anh Súp-pờ-men ra mắt, nhóm quyết định dịch các mẩu truyện cười ngắn được chọn lọc và translate theo tiêu chí B4 (Bậy bạ - Bệnh bựa) để dìm hàng anh Bat. Không chỉ có thế, nhóm sẽ chiều lòng các fan girl thích SA bằng vài comic SA choa mọi người vui vẻ tý.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 16

21/06/2013

Chapter 15

21/06/2013

Chapter 13

19/06/2013

Chapter 9

17/06/2013

Chapter 2

16/06/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

16/06/2013

Chapter 2

16/06/2013

Chapter 9

17/06/2013

Chapter 13

19/06/2013

Chapter 15

21/06/2013

Chapter 16

21/06/2013
Top