Batman - The Killing Joke - The Deluxe Edition 2008
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Batman - The Killing Joke - The Deluxe Edition 2008

Thể Loại Truyện : One Shot, Comic

Ngày tạo: 04-01,2013

Ngày cập nhật: 04-01,2013 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 41

Tóm tắt:

Đây là một truyện ngắn mà fan Batman cần phải xem ! :D

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top