Batman: Whatever Happened to the Caped Crusader?
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Batman: Whatever Happened to the Caped Crusader?

Thể Loại Truyện : Supernatural, Action

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 130

Tóm tắt:

Cái kết của Hiệp sĩ Bóng đêm sẽ như thế nào?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 1

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016
Top