Bảy Viên Ngọc Rồng GT - Dragon Ball GT
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Bảy Viên Ngọc Rồng GT - Dragon Ball GT

Thể Loại Truyện : Action, Adventure

Ngày tạo: 20-10,2012

Ngày cập nhật: 20-10,2012 (13 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 25

Tóm tắt:

7 (?) năm sau ngày Sôn Gô Ku nhận ƯB làm đệ tử và dạy võ trong phòng luyện tập thời gian. Sau khi huấn luyện xong cho học trò của mình thì Sôn Gô Ku bị đại vương PiLap ước rồng thần cho nhỏ lại, và những viên ngọc rồng đã bay đi phân tán khắp các hành tinh trong vũ trụ. Nhiệm vụ của Sôn Gô Ku là phải đi tìm lại ngọc rồng để ước lớn trở lại như trước đồng thời cứu lấy trái đất không bị hủy diệt.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top