BEAUTIFUL LEGENDS
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

BEAUTIFUL LEGENDS

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Supernatural, Action, Comedy

Ngày tạo: 15-09,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (7 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 205

Tóm tắt:

Những khả năng đặc biệt nhờ biến đổi DNA cùng những đội quân đặc thù - Beautiful Legend đã mở ra 1 bản anh hùng ca hành động ảo tưởng mới..

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 3

15/09/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

10/09/2015

Chapter 2

14/09/2015

Chapter 3

15/09/2015

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016
Top