Because It Is there !!!
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Because It Is there !!!

Thể Loại Truyện : Ecchi, One Shot, Comedy

Ngày tạo: 20-10,2012

Ngày cập nhật: 20-10,2012 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 180

Tóm tắt:

Một Oneshot ngắn - ngại viết tóm tắt quá =))

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

20/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/10/2012
Top