Beyblade
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Beyblade

Thể Loại Truyện : Other, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 19-11,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (82 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 1,709

Tóm tắt:

none

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 82

27/11/2016

Chapter 81

27/11/2016

Chapter 80

27/11/2016

Chapter 79

27/11/2016

Chapter 78

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

14/08/2015

Chapter 2

14/08/2015

Chapter 3

14/08/2015

Chapter 4

14/08/2015

Chapter 5

14/08/2015

Chapter 6

14/08/2015

Chapter 7

14/08/2015

Chapter 8

14/08/2015

Chapter 9

14/08/2015

Chapter 10

14/08/2015

Chapter 11

14/08/2015

Chapter 12

14/08/2015

Chapter 13

14/08/2015

Chapter 14

14/08/2015

Chapter 15

14/08/2015

Chapter 16

14/08/2015

Chapter 17

14/08/2015

Chapter 18

17/08/2015

Chapter 19

20/08/2015

Chapter 20

24/08/2015

Chapter 21

27/08/2015

Chapter 22

31/08/2015

Chapter 23

03/09/2015

Chapter 24

07/09/2015

Chapter 25

10/09/2015

Chapter 26

14/09/2015

Chapter 27

17/09/2015

Chapter 28

21/09/2015

Chapter 29

24/09/2015

Chapter 30

28/09/2015

Chapter 31

01/10/2015

Chapter 32

05/10/2015

Chapter 33

08/10/2015

Chapter 34

12/10/2015

Chapter 35

15/10/2015

Chapter 36

19/10/2015

Chapter 37

22/10/2015

Chapter 38

26/10/2015

Chapter 39

29/10/2015

Chapter 40

02/11/2015
Top