Beyond Evil
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Beyond Evil

Thể Loại Truyện : Supernatural, Other

Ngày tạo: 17-02,2015

Ngày cập nhật: 17-02,2015 (17 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 774

Tóm tắt:

Terajima, một học sinh trung học ma mãnh, thẳng tính vô tình lọt vào tầm mắt của quỷ victor! Vì Victor cứu mạng cậu ta nên cậu ta phải thực hiện giao kèo của mình với quỷ....

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 17

17/02/2015

Chapter 16

17/02/2015

Chapter 15

17/02/2015

Chapter 14

17/02/2015

Chapter 13

17/02/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

17/02/2015

Chapter 2

17/02/2015

Chapter 3

17/02/2015

Chapter 4

17/02/2015

Chapter 5

17/02/2015

Chapter 6

17/02/2015

Chapter 7

17/02/2015

Chapter 8

17/02/2015

Chapter 9

17/02/2015

Chapter 10

17/02/2015

Chapter 11

17/02/2015

Chapter 12

17/02/2015

Chapter 13

17/02/2015

Chapter 14

17/02/2015

Chapter 15

17/02/2015

Chapter 16

17/02/2015

Chapter 17

17/02/2015
Top