biên hoang truyền thuyết
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

biên hoang truyền thuyết

Thể Loại Truyện : Martial Arts, Seinen

Ngày tạo: 31-05,2015

Ngày cập nhật: 31-05,2015 (55 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,668

Tóm tắt:

Biên hoang truyền thuyết , một câu chuyện tình cảm đầy xúc động , hào hùng , đau thương , bi đát , lãng mạn... nơi anh hùng xưng bá thiên hạ , tranh hùng võ lâm . Biên Hoang là một dải đất dài trăm dặm nằm giữa Hoài Thuỷ và Tứ Thuỷ. Biên Dịch : Kiết Tường Chỉnh Sửa : ptit88

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 55

31/05/2015

Chapter 54

18/02/2015

Chapter 53

Chapter 52

10/06/2013

Chapter 51

09/06/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

23/05/2012

Chapter 2

23/05/2012

Chapter 3

23/05/2012

Chapter 4

23/05/2012

Chapter 5

23/05/2012

Chapter 6

23/05/2012

Chapter 7

23/05/2012

Chapter 8

23/05/2012

Chapter 9

23/05/2012

Chapter 10

23/05/2012

Chapter 11

23/05/2012

Chapter 12

23/05/2012

Chapter 13

23/05/2012

Chapter 14

23/05/2012

Chapter 15

23/05/2012

Chapter 16

23/05/2012

Chapter 17

23/05/2012

Chapter 18

23/05/2012

Chapter 19

23/05/2012

Chapter 20

23/05/2012

Chapter 21

23/05/2012

Chapter 22

23/05/2012

Chapter 23

23/05/2012

Chapter 24

23/05/2012

Chapter 25

23/05/2012

Chapter 26

23/05/2012

Chapter 27

23/05/2012

Chapter 28

23/05/2012

Chapter 29

23/05/2012

Chapter 30

23/05/2012

Chapter 31

23/05/2012

Chapter 32

23/05/2012

Chapter 33

23/05/2012

Chapter 34

23/05/2012

Chapter 35

22/10/2012

Chapter 36

14/11/2012

Chapter 37

16/11/2012

Chapter 38

18/11/2012

Chapter 39

19/11/2012

Chapter 40

19/11/2012
Top