Binh Giả Quỷ Đạo Dã
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Binh Giả Quỷ Đạo Dã

Thể Loại Truyện : Historical, Manhua, Action

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (19 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 765

Tóm tắt:

Tướng thinh ngã kế, dụng chi tất thắng, lưu chi; tướng bất thinh ngã kế, dụng chi tất bại, khứ chi!Binh Pháp Tôn Tử Xem thêm

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 19

27/11/2016

Chapter 18

27/11/2016

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 11

27/11/2016

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 18

27/11/2016

Chapter 19

27/11/2016
Top