Bình Hoa Số Một Của Làng Giải Trí
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Bình Hoa Số Một Của Làng Giải Trí

Thể Loại Truyện : Harem, Manhua, Romance, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 11-06,2018 (17 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 293

Tóm tắt:

Hay đó ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 16

11/06/2018

Chapter 15

11/06/2018

Chapter 14

29/05/2018

Chapter 13

12/02/2018

Chapter 12

11/02/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

28/07/2017

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

22/08/2017

Chapter 3

25/08/2017

Chapter 4

26/08/2017

Chapter 5

28/08/2017

Chapter 6

29/08/2017

Chapter 7

14/12/2017

Chapter 8

27/01/2018

Chapter 9

31/01/2018

Chapter 10

01/02/2018

Chapter 11

02/02/2018

Chapter 12

11/02/2018

Chapter 13

12/02/2018

Chapter 14

29/05/2018

Chapter 15

11/06/2018

Chapter 16

11/06/2018
Top