Binlang
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Binlang

Thể Loại Truyện : Manhua, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 20-12,2014

Ngày cập nhật: 20-12,2014 (20 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 869

Tóm tắt:

unknow

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 20

Chapter 19

13/12/2014

Chapter 18

06/12/2014

Chapter 17

29/11/2014

Chapter 16

22/11/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

09/08/2014

Chapter 2

16/08/2014

Chapter 3

23/08/2014

Chapter 4

06/09/2014

Chapter 5

06/09/2014

Chapter 6

13/09/2014

Chapter 7

20/09/2014

Chapter 8

27/09/2014

Chapter 9

04/10/2014

Chapter 10

31/10/2014

Chapter 11

31/10/2014

Chapter 12

31/10/2014

Chapter 13

01/11/2014

Chapter 14

08/11/2014

Chapter 15

15/11/2014

Chapter 16

22/11/2014

Chapter 17

29/11/2014

Chapter 18

06/12/2014

Chapter 19

13/12/2014

Chapter 20

Top