Black Clover
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Black Clover

Thể Loại Truyện : Fantasy, Other, Action

Ngày tạo: 12-11,2015

Ngày cập nhật: 16-02,2018 (146 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 2,664

Tóm tắt:

Sơ lượt:

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 145

16/02/2018

Chapter 144

08/02/2018

Chapter 143

03/02/2018

Chapter 142

02/02/2018

Chapter 141

26/01/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

14/04/2015

Chapter 2

15/04/2015

Chapter 3

17/04/2015

Chapter 4

18/04/2015

Chapter 5

18/04/2015

Chapter 6

19/04/2015

Chapter 7

20/04/2015

Chapter 8

20/04/2015

Chapter 9

22/04/2015

Chapter 10

24/04/2015

Chapter 11

29/04/2015

Chapter 12

15/05/2015

Chapter 13

18/05/2015

Chapter 14

25/05/2015

Chapter 15

30/05/2015

Chapter 16

06/06/2015

Chapter 17

13/06/2015

Chapter 18

22/06/2015

Chapter 19

26/06/2015

Chapter 20

04/07/2015

Chapter 21

11/07/2015

Chapter 22

23/07/2015

Chapter 23

26/07/2015

Chapter 24

05/08/2015

Chapter 25

08/08/2015

Chapter 26

27/08/2015

Chapter 27

31/08/2015

Chapter 28

07/09/2015

Chapter 29

12/09/2015

Chapter 30

21/09/2015

Chapter 31

01/10/2015

Chapter 32

06/10/2015

Chapter 33

09/10/2015

Chapter 34

18/10/2015

Chapter 35

25/10/2015

Chapter 36

02/11/2015

Chapter 37

12/11/2015

Chapter 38

26/11/2016

Chapter 39

26/11/2016

Chapter 40

26/11/2016
Top