Black Paradox
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Black Paradox

Thể Loại Truyện : Drama, Horror, Seinen

Ngày tạo: 20-10,2012

Ngày cập nhật: 20-10,2012 (6 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 252

Tóm tắt:

Một nhóm người muốn tự sát gặp nhau nhưng những sự việc kỳ lạ xảy ra.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 6

20/10/2012

Chapter 5

20/10/2012

Chapter 4

20/10/2012

Chapter 3

20/10/2012

Chapter 2

20/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/10/2012

Chapter 2

20/10/2012

Chapter 3

20/10/2012

Chapter 4

20/10/2012

Chapter 5

20/10/2012

Chapter 6

20/10/2012
Top