Black Rock-chan
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Black Rock-chan

Thể Loại Truyện : Fantasy, Other, Comedy

Ngày tạo: 07-06,2013

Ngày cập nhật: 07-06,2013 (6 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 370

Tóm tắt:

Câu chuyện này nói về Black Rock khi bị hóa thành nhỏ và sống với Dead Master .

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 6

07/06/2013

Chapter 5

18/02/2013

Chapter 4

19/01/2013

Chapter 3

18/07/2012

Chapter 2

18/07/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

18/07/2012

Chapter 2

18/07/2012

Chapter 3

18/07/2012

Chapter 4

19/01/2013

Chapter 5

18/02/2013

Chapter 6

07/06/2013
Top