Black Rock Shooter: The Game
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Black Rock Shooter: The Game

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 07-06,2013

Ngày cập nhật: 07-06,2013 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 115

Tóm tắt:

Trong năm 2032, Trái đất bị một cuộc xâm lược bất ngờ bởi các thế lực ngoài hành tinh. Mười chín năm trôi qua sau sự kiện đó, và với sự hỗn loạn trị toàn cầu, cách duy nhất để cứu thế giới khỏi sự hủy diệt hoàn toàn là phải tồn tại và chiến đấu chống lại những người buộc Trái đất lâm vào ngày tận thế

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

07/06/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

07/06/2013
Top