Blade And Soul- Julia
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Blade And Soul- Julia

Thể Loại Truyện : Drama, Action, Comedy

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 24-08,2017 (6 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 153

Tóm tắt:

Một shot truyện về 2 nhân vật Julia và Jinsoyun của blade and soulHay và li kì lắm ae ạ :v

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 6

24/08/2017

Chapter 5

10/08/2017

Chapter 4

08/08/2017

Chapter 3

08/08/2017

Chapter 2

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

08/08/2017

Chapter 4

08/08/2017

Chapter 5

10/08/2017

Chapter 6

24/08/2017
Top