Blade Notes
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Blade Notes

Thể Loại Truyện : Manhwa, Supernatural, Other, Action

Ngày tạo: 13-11,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (25 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 609

Tóm tắt:

Đang cập nhật ...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 24

27/11/2016

Chapter 23

27/11/2016

Chapter 22

27/11/2016

Chapter 21

27/11/2016

Chapter 20

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

01/09/2015

Chapter 1

01/09/2015

Chapter 2

02/09/2015

Chapter 3

04/09/2015

Chapter 4

06/09/2015

Chapter 5

08/09/2015

Chapter 6

14/09/2015

Chapter 7

14/09/2015

Chapter 8

20/10/2015

Chapter 9

30/10/2015

Chapter 10

30/10/2015

Chapter 11

30/10/2015

Chapter 12

13/11/2015

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 18

27/11/2016

Chapter 19

27/11/2016

Chapter 20

27/11/2016

Chapter 21

27/11/2016

Chapter 22

27/11/2016

Chapter 23

27/11/2016

Chapter 24

27/11/2016
Top