Blazer Driver
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Blazer Driver

Thể Loại Truyện : Fantasy, Other, Adventure

Ngày tạo: 23-06,2013

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (38 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 477

Tóm tắt:

Cốt truyện của Blazer Drive diễn ra trong tương lai gần, khi mà một nguồn năng lượng mới đã được tạo ra nhằm đối phó với nguy cơ hệ sinh thái bị phá hủy - các "mysticker". Các mysticker mang hình dạng của các tấm sticker thông thường nhưng lại chứa rất nhiều dạng năng lượng khác nhau bên trong chúng. Những người có thể kích hoạt mysticker trên cơ thể và sử dụng chúng như vũ khí được gọi là "blazer". Cuộc đại chiến giữa các blazer thiện và ác hứa hẹn sẽ đem đến cho bạn một cảm giác hào hứng và những phút giây choáng ngợp...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 34

27/11/2016

Chapter 33

27/11/2016

Chapter 32.2

27/11/2016

Chapter 32.1

27/11/2016

Chapter 31.2

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/10/2012

Chapter 2

20/10/2012

Chapter 3

20/10/2012

Chapter 4

20/10/2012

Chapter 5

20/10/2012

Chapter 6

20/10/2012

Chapter 7

20/10/2012

Chapter 8

20/10/2012

Chapter 9

20/10/2012

Chapter 10

20/10/2012

Chapter 11

20/10/2012

Chapter 12

20/10/2012

Chapter 13

20/10/2012

Chapter 14

20/10/2012

Chapter 15

20/10/2012

Chapter 16

20/10/2012

Chapter 17

20/10/2012

Chapter 18

20/10/2012

Chapter 19

20/10/2012

Chapter 20

20/10/2012

Chapter 21

20/10/2012

Chapter 22

23/06/2013

Chapter 23.1

27/11/2016

Chapter 23.2

27/11/2016

Chapter 24

27/11/2016

Chapter 25

27/11/2016

Chapter 26

27/11/2016

Chapter 27

27/11/2016

Chapter 28.1

27/11/2016

Chapter 28.2

27/11/2016

Chapter 29

27/11/2016

Chapter 30

27/11/2016

Chapter 31.1

27/11/2016

Chapter 31.2

27/11/2016

Chapter 32.1

27/11/2016

Chapter 32.2

27/11/2016

Chapter 33

27/11/2016

Chapter 34

27/11/2016
Top