Blind Faith Descent
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Blind Faith Descent

Thể Loại Truyện : Fantasy, Historical, Manhwa, Mature, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 14-11,2015

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (79 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,013

Tóm tắt:

Đang cập nhật....

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 80

26/11/2016

Chapter 79

26/11/2016

Chapter 78

26/11/2016

Chapter 77

26/11/2016

Chapter 76

26/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

10/08/2014

Chapter 2

20/08/2014

Chapter 3

10/09/2014

Chapter 4

31/10/2014

Chapter 5

06/12/2014

Chapter 6

Chapter 7

27/12/2014

Chapter 9

28/06/2015

Chapter 10

28/06/2015

Chapter 11

29/06/2015

Chapter 12

03/07/2015

Chapter 13

03/07/2015

Chapter 14

04/07/2015

Chapter 15

04/07/2015

Chapter 16

05/07/2015

Chapter 17

07/07/2015

Chapter 18

08/07/2015

Chapter 19

10/07/2015

Chapter 20

03/08/2015

Chapter 21

03/08/2015

Chapter 22

04/08/2015

Chapter 23

04/08/2015

Chapter 24

05/08/2015

Chapter 25

05/08/2015

Chapter 26

06/08/2015

Chapter 27

06/08/2015

Chapter 28

07/08/2015

Chapter 29

07/08/2015

Chapter 30

08/08/2015

Chapter 31

08/08/2015

Chapter 32

09/08/2015

Chapter 33

09/08/2015

Chapter 34

10/08/2015

Chapter 35

10/08/2015

Chapter 36

11/08/2015

Chapter 37

11/08/2015

Chapter 38

12/08/2015

Chapter 39

13/08/2015

Chapter 40

13/08/2015

Chapter 41

13/08/2015