Blood Soul
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Blood Soul

Thể Loại Truyện : Seinen, Supernatural, Action

Ngày tạo: 08-12,2011

Ngày cập nhật: 08-12,2011 (6 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 266

Tóm tắt:

Giáo hội mở cuộc càng quét giết tất cả Vampire, người sói và kễ cả những người không theo tín ngưỡng của họ! Trong 1 cuộc "thanh tẩy" binh đoàn của nhà thờ đã bị vampire và người sói tiêu diệt sạch và phát hiện ra một cô gái...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 6

08/12/2011

Chapter 5

08/12/2011

Chapter 4

08/12/2011

Chapter 3

08/12/2011

Chapter 2

08/12/2011
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

08/12/2011

Chapter 2

08/12/2011

Chapter 3

08/12/2011

Chapter 4

08/12/2011

Chapter 5

08/12/2011

Chapter 6

08/12/2011
Top