Blood x Kiss
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Blood x Kiss

Thể Loại Truyện : One Shot, Romance, Other

Ngày tạo: 20-10,2012

Ngày cập nhật: 20-10,2012 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 78

Tóm tắt:

Một doujinshi về Hibari và Tsuna, khi 2 người gặp lại ở căn cứ Melone...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top