BLOODY GIRL
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

BLOODY GIRL

Thể Loại Truyện : Historical, Adventure, Comic

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 28-03,2018 (116 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 6

Số lần đọc: 3,333

Tóm tắt:

Cuộc sống về đêm với muôn màu muôn vẻ, bên ngoài nét phồn hoa giả tạo là mặt xấu ác lòng người. Một Má Mì xinh đẹp nhìn đời bằng thế giới quan riêng và cách xử lí riêng đầy mùi... bạo lực. Một tác phẩm mới xuất bản của Ngưu Lão là Người Trong Giang Hồ.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 22.9

28/03/2018

Chapter 22.8

28/03/2018

Chapter 22.7

28/03/2018

Chapter 22.4

07/02/2018

Chapter 22.3

01/02/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1.1

26/11/2016

Chapter 1.2

26/11/2016

Chapter 2.1

26/11/2016

Chapter 2.2

26/11/2016

Chapter 3.1

26/11/2016

Chapter 3.2

26/11/2016

Chapter 4.1

26/11/2016

Chapter 4.2

26/11/2016

Chapter 5.1

26/11/2016

Chapter 5.2

26/11/2016

Chapter 6.1

26/11/2016

Chapter 6.2

26/11/2016

Chapter 7.1

26/11/2016

Chapter 7.2

26/11/2016

Chapter 8.1

26/11/2016

Chapter 8.2

26/11/2016

Chapter 9.1

26/11/2016

Chapter 9.2

26/11/2016

Chapter 10.1

26/11/2016

Chapter 10.2

26/11/2016

Chapter 11.1

26/11/2016

Chapter 11.2

26/11/2016

Chapter 12.1

26/11/2016

Chapter 12.2

26/11/2016

Chapter 12.3

26/11/2016

Chapter 12.4

26/11/2016

Chapter 12.5

26/11/2016

Chapter 13.1

26/11/2016

Chapter 13.2

26/11/2016

Chapter 14.1

26/11/2016

Chapter 14.2

26/11/2016

Chapter 14.3

26/11/2016

Chapter 14.4

26/11/2016

Chapter 14.5

26/11/2016

Chapter 14.6

26/11/2016

Chapter 24.3

26/11/2016

Chapter 24.4

26/11/2016

Chapter 14

26/11/2016

Chapter 14.10

07/01/2017

Chapter 14.11

07/01/2017
Top