Bloody Mary
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Bloody Mary

Thể Loại Truyện : Horror, Shoujo, Supernatural, Other

Ngày tạo: 24-03,2015

Ngày cập nhật: 24-03,2015 (8 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 323

Tóm tắt:

Cuộc gặp gỡ có 1 không 2 giữa 1 ma cà rồng khát khao được chết và một tu sĩ khao khát được sống?! Hai người sẽ đi về đâu.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 15

24/03/2015

Chapter 9

24/03/2015

Chapter 8

24/03/2015

Chapter 7

24/03/2015

Chapter 6

24/03/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 2

24/03/2015

Chapter 3

24/03/2015

Chapter 4

24/03/2015

Chapter 6

24/03/2015

Chapter 7

24/03/2015

Chapter 8

24/03/2015

Chapter 9

24/03/2015

Chapter 15

24/03/2015
Top