Bloody Mary (SAMAMIYA Akaza)
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Bloody Mary (SAMAMIYA Akaza)

Thể Loại Truyện : Horror, Shoujo, Supernatural, Other

Ngày tạo: 06-04,2015

Ngày cập nhật: 06-04,2015 (17 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 1,134

Tóm tắt:

Cuộc gặp gỡ có 1 không 2 giữa 1 ma cà rồng khát khao được chết và một tu sĩ khao khát được sống?! Hai người sẽ đi về đâu.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

06/04/2014

Chapter 2

06/04/2014

Chapter 3

16/04/2014

Chapter 4

22/05/2014

Chapter 5

07/06/2014

Chapter 6

13/07/2014

Chapter 7

20/07/2014

Chapter 8

03/08/2014

Chapter 9

01/09/2014

Chapter 9.5

14/09/2014

Chapter 10

03/10/2014

Chapter 11

19/11/2014

Chapter 12

Chapter 13

Chapter 14

07/02/2015

Chapter 15

21/03/2015

Chapter 16

06/04/2015
Top