Bloody Monday III - Last Season
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Bloody Monday III - Last Season

Thể Loại Truyện : Drama, Romance, Other, Action

Ngày tạo: 11-08,2014

Ngày cập nhật: 11-08,2014 (11 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 573

Tóm tắt:

Một năm kể từ khi Fujimaru Takagi biến mất và bây giờ anh đã xuất hiện một lần nữa, như là một khủng bố.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 11

11/08/2014

Chapter 10

27/07/2014

Chapter 9

06/07/2014

Chapter 8

22/06/2014

Chapter 7

22/06/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/10/2012

Chapter 2

20/10/2012

Chapter 3

11/05/2014

Chapter 4

18/05/2014

Chapter 5

22/06/2014

Chapter 6

22/06/2014

Chapter 7

22/06/2014

Chapter 8

22/06/2014

Chapter 9

06/07/2014

Chapter 10

27/07/2014

Chapter 11

11/08/2014
Top