Bloomed in Action
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Bloomed in Action

Thể Loại Truyện : Gender Bender, Seinen, Action, Comedy

Ngày tạo: 18-07,2013

Ngày cập nhật: 18-07,2013 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 99

Tóm tắt:

những việc mà các cô gái làm là chống lại bọn khủng bố và một số thứ khác nữa ... đọc chuyện sẽ rõ :))

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

18/07/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

18/07/2013
Top