Blue Diary
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Blue Diary

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 67

Tóm tắt:

Nhật ký của Blue, Làm thử 1 chap thấy ok thì tiếp

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1.1

26/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1.1

26/11/2016
Top