Blue Gray no Kutsuoto
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Blue Gray no Kutsuoto

Thể Loại Truyện : Historical, Romance, Other

Ngày tạo: 17-05,2014

Ngày cập nhật: 17-05,2014 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 43

Tóm tắt:

Đọc đi rồi sẽ biết :)

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top