Blue Nathanael
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Blue Nathanael

Thể Loại Truyện : Drama, Other

Ngày tạo: 10-04,2014

Ngày cập nhật: 10-04,2014 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 122

Tóm tắt:

Tình cảm của một người lính bị thương trên một nơi xa lạ và được giải cứu / bắt bởi một người lính từ phía bên địch. Chuyện gì sẽ xẩy ra giữa 1 bên menly 1 bên cutely :D

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

10/04/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

10/04/2014