Blue Sky Complex
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Blue Sky Complex

Thể Loại Truyện : Drama, Romance, School Life, Other, Comedy

Ngày tạo: 20-03,2015

Ngày cập nhật: 20-03,2015 (6 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 337

Tóm tắt:

đợi tí :)

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 6

20/03/2015

Chapter 5

19/03/2015

Chapter 4

17/03/2015

Chapter 3

15/03/2015

Chapter 2

15/03/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

15/03/2015

Chapter 2

15/03/2015

Chapter 3

15/03/2015

Chapter 4

17/03/2015

Chapter 5

19/03/2015

Chapter 6

20/03/2015
Top