Bluechair
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Bluechair

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Psychological, Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (7 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 171

Tóm tắt:

Một cuộc sống "bình dị" của tác giả thôi.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017
Top