Bộ sưu tầm Khuyển Dạ Xoa
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Bộ sưu tầm Khuyển Dạ Xoa

Thể Loại Truyện : Romance, Shoujo, Other, Comedy

Ngày tạo: 18-01,2017

Ngày cập nhật: 18-01,2017 (7 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 282

Tóm tắt:

Tập hợp những mẩu chuyện ngắn về couple Inuyasha x Kagome

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 7

18/01/2017

Chapter 6

18/01/2017

Chapter 5

18/01/2017

Chapter 4

18/01/2017

Chapter 3

18/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

18/01/2017

Chapter 2

18/01/2017

Chapter 3

18/01/2017

Chapter 4

18/01/2017

Chapter 5

18/01/2017

Chapter 6

18/01/2017

Chapter 7

18/01/2017
Top