Boku to Issho
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Boku to Issho

Thể Loại Truyện : Mature, Seinen, Other, Comedy

Ngày tạo: 13-11,2015

Ngày cập nhật: 13-11,2015 (50 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,445

Tóm tắt:

Truyện kể về mấy anh bựa.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 49

13/11/2015

Chapter 48

13/11/2015

Chapter 47

12/11/2015

Chapter 46

12/11/2015

Chapter 45

06/08/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

03/05/2014

Chapter 2

04/05/2014

Chapter 3

05/05/2014

Chapter 4

06/05/2014

Chapter 5

07/05/2014

Chapter 6

08/05/2014

Chapter 7

28/05/2014

Chapter 8

29/05/2014

Chapter 9

06/06/2014

Chapter 10

07/06/2014

Chapter 11

08/06/2014

Chapter 12

10/06/2014

Chapter 13

12/06/2014

Chapter 14

13/06/2014

Chapter 15

14/06/2014

Chapter 16

15/06/2014

Chapter 17

16/06/2014

Chapter 18

18/06/2014

Chapter 19

18/06/2014

Chapter 20

19/06/2014

Chapter 21

20/06/2014

Chapter 22

20/06/2014

Chapter 23

22/06/2014

Chapter 24

22/06/2014

Chapter 25

24/06/2014

Chapter 26

25/06/2014

Chapter 28.7

26/06/2014

Chapter 27

27/06/2014

Chapter 28

27/06/2014

Chapter 29

29/06/2014

Chapter 30

29/06/2014

Chapter 31

01/07/2014

Chapter 32

02/07/2014

Chapter 33

04/07/2014

Chapter 34

05/07/2014

Chapter 35

23/07/2014

Chapter 36

24/07/2014

Chapter 37

25/07/2014

Chapter 38

27/07/2014

Chapter 39

29/07/2014
Top