Boku to Senpai no Tekken Kousai
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Boku to Senpai no Tekken Kousai

Thể Loại Truyện : Mystery, Romance, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 25-10,2015

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (19 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 666

Tóm tắt:

Cập nhật sau

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 19

27/11/2016

Chapter 18

27/11/2016

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

11/05/2013

Chapter 2

01/01/2014

Chapter 3

03/01/2014

Chapter 4

19/10/2014

Chapter 5

19/11/2014

Chapter 6

31/03/2015

Chapter 7

18/04/2015

Chapter 8

04/09/2015

Chapter 9

15/09/2015

Chapter 10

04/10/2015

Chapter 11

08/10/2015

Chapter 12

25/10/2015

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 18

27/11/2016

Chapter 19

27/11/2016
Top