Bong Bóng Mùa Hè
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Bong Bóng Mùa Hè

Thể Loại Truyện : Drama, Romance, Seinen, Other

Ngày tạo: 18-11,2015

Ngày cập nhật: 18-11,2015 (27 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 1,133

Tóm tắt:

Truyện này đã xuất bản ở VN ra tới tập 4 hay 5 gì đó rồi nhé . Cũng tên là Bong Bóng Mùa Hè luôn .

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 27

18/11/2015

Chapter 26

12/08/2015

Chapter 25

17/06/2015

Chapter 24

20/10/2012

Chapter 23

20/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/10/2012

Chapter 2

20/10/2012

Chapter 3

20/10/2012

Chapter 4

20/10/2012

Chapter 5

20/10/2012

Chapter 6

20/10/2012

Chapter 7

20/10/2012

Chapter 8

20/10/2012

Chapter 9

20/10/2012

Chapter 10

20/10/2012

Chapter 11

20/10/2012

Chapter 12

20/10/2012

Chapter 13

20/10/2012

Chapter 14

20/10/2012

Chapter 15

20/10/2012

Chapter 16

20/10/2012

Chapter 17

20/10/2012

Chapter 18

20/10/2012

Chapter 19

20/10/2012

Chapter 20

20/10/2012

Chapter 21

20/10/2012

Chapter 22

20/10/2012

Chapter 23

20/10/2012

Chapter 24

20/10/2012

Chapter 25

17/06/2015

Chapter 26

12/08/2015

Chapter 27

18/11/2015
Top