Bonnouji
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Bonnouji

Thể Loại Truyện : Romance, Seinen, Other

Ngày tạo: 11-02,2014

Ngày cập nhật: 11-02,2014 (35 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 1,315

Tóm tắt:

Câu chuyện dễ thương của anh chàng forever alone cùng cô gái vừa bị thất tình.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 35

11/02/2014

Chapter 34

11/02/2014

Chapter 33

02/01/2014

Chapter 32

02/01/2014

Chapter 31

02/01/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/10/2012

Chapter 2

20/10/2012

Chapter 3

30/10/2012

Chapter 4

30/10/2012

Chapter 5

10/11/2012

Chapter 6

10/11/2012

Chapter 7

10/11/2012

Chapter 8

10/11/2012

Chapter 9

12/11/2012

Chapter 10

14/11/2012

Chapter 11

19/11/2012

Chapter 12

21/11/2012

Chapter 13

23/11/2012

Chapter 14

25/11/2012

Chapter 15

26/11/2012

Chapter 16

03/12/2012

Chapter 17

04/12/2012

Chapter 18

13/12/2012

Chapter 19

16/12/2012

Chapter 20

22/12/2012

Chapter 21

29/12/2012

Chapter 22

01/01/2013

Chapter 23

08/01/2013

Chapter 24

29/01/2013

Chapter 25

20/02/2013

Chapter 26

20/02/2013

Chapter 27

16/04/2013

Chapter 28

24/07/2013

Chapter 29

05/08/2013

Chapter 30

31/08/2013

Chapter 31

02/01/2014

Chapter 32

02/01/2014

Chapter 33

02/01/2014

Chapter 34

11/02/2014

Chapter 35

11/02/2014
Top