BOTSURAKU YOUTEI NANODE, KAJISHOKUNIN WO MEZASU
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

BOTSURAKU YOUTEI NANODE, KAJISHOKUNIN WO MEZASU

Thể Loại Truyện : Fantasy, Other, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 21-08,2017

Ngày cập nhật: 22-05,2018 (10 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 304

Tóm tắt:

Thanh niên chết và được hồi sinh xuyên không sang thế giới khác vào một nhân vật giống với nhân vật trong trò chơi đã từng chơi..

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 10

22/05/2018

Chapter 9

03/01/2018

Chapter 8

02/01/2018

Chapter 7

30/10/2017

Chapter 6

28/09/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/08/2017

Chapter 2

27/08/2017

Chapter 3

27/08/2017

Chapter 4

28/08/2017

Chapter 5

20/09/2017

Chapter 6

28/09/2017

Chapter 7

30/10/2017

Chapter 8

02/01/2018

Chapter 9

03/01/2018

Chapter 10

22/05/2018
Top