Boy + Girl Fusion
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Boy + Girl Fusion

Thể Loại Truyện : Gender Bender, One Shot, Action

Ngày tạo: 13-06,2015

Ngày cập nhật: 13-06,2015 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 148

Tóm tắt:

Boy -> "LƯỠNG LONG HỢP THỂ" <- Loli
=> Hot girl

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

13/06/2015

Chapter 0

12/06/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

12/06/2015

Chapter 1

13/06/2015
Top