Boy On The Run
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Boy On The Run

Thể Loại Truyện : Drama, Romance, Sports, Comedy

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 16-09,2018 (59 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 748

Tóm tắt:

Câu chuyện về một thằng viên chức ngáo đá trở thành 1 cao thủ boxing... Cực hay nhóe :))

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 59

16/09/2018

Chapter 58

11/09/2018

Chapter 57

04/09/2018

Chapter 56

02/09/2018

Chapter 55

31/08/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 13

26/11/2016

Chapter 14

26/11/2016

Chapter 15

26/11/2016

Chapter 16

26/11/2016

Chapter 17

26/11/2016

Chapter 18

26/11/2016

Chapter 19

26/11/2016

Chapter 20

26/11/2016

Chapter 21

26/11/2016

Chapter 22

08/03/2018

Chapter 23

08/03/2018

Chapter 24

30/03/2018

Chapter 25

30/03/2018

Chapter 26

30/03/2018

Chapter 27

30/03/2018

Chapter 28

30/03/2018

Chapter 29

30/03/2018

Chapter 30

31/03/2018

Chapter 31

01/04/2018

Chapter 32

07/04/2018

Chapter 33

07/04/2018

Chapter 34

09/06/2018

Chapter 35

09/06/2018

Chapter 36

09/06/2018

Chapter 37

09/06/2018

Chapter 38

09/06/2018

Chapter 39

09/06/2018

Chapter 40

09/06/2018
Top