Boy Princess
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Boy Princess

Thể Loại Truyện : Romance, Other

Ngày tạo: 26-03,2013

Ngày cập nhật: 26-03,2013 (36 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 579

Tóm tắt:

Nicole phải thay cho chị gái mình đã bỏ trốn trước ngày cưới, kết hôn với hoàng tử Jed (tất nhiên là phải giả gái ròi, còn phải hỏi)

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 36

26/03/2013

Chapter 35

26/03/2013

Chapter 34

26/03/2013

Chapter 33

26/03/2013

Chapter 32

26/03/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

29/03/2011

Chapter 2

29/03/2011

Chapter 3

29/03/2011

Chapter 4

29/03/2011

Chapter 5

29/03/2011

Chapter 6

29/03/2011

Chapter 7

29/03/2011

Chapter 8

29/03/2011

Chapter 9

29/03/2011

Chapter 10

26/03/2013

Chapter 11

26/03/2013

Chapter 12

26/03/2013

Chapter 13

26/03/2013

Chapter 14

26/03/2013

Chapter 15

26/03/2013

Chapter 16

26/03/2013

Chapter 17

26/03/2013

Chapter 18

26/03/2013

Chapter 19

26/03/2013

Chapter 20

26/03/2013

Chapter 21

26/03/2013

Chapter 22

26/03/2013

Chapter 23

26/03/2013

Chapter 24

26/03/2013

Chapter 25

26/03/2013

Chapter 26

26/03/2013

Chapter 27

26/03/2013

Chapter 28

26/03/2013

Chapter 29

26/03/2013

Chapter 30

26/03/2013

Chapter 31

26/03/2013

Chapter 32

26/03/2013

Chapter 33

26/03/2013

Chapter 34

26/03/2013

Chapter 35

26/03/2013

Chapter 36

26/03/2013
Top