Brave Frontier - Haruto's Diary
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Brave Frontier - Haruto's Diary

Thể Loại Truyện : Fantasy, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 27-01,2015

Ngày cập nhật: 27-01,2015 (6 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 243

Tóm tắt:

chưa có

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 6

27/01/2015

Chapter 5

27/01/2015

Chapter 4

27/01/2015

Chapter 3

27/01/2015

Chapter 2

20/01/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/01/2015

Chapter 2

20/01/2015

Chapter 3

27/01/2015

Chapter 4

27/01/2015

Chapter 5

27/01/2015

Chapter 6

27/01/2015
Top