Bright World Project - Akarui Sekai Keikaku
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Bright World Project - Akarui Sekai Keikaku

Thể Loại Truyện : Ecchi, Romance, Other

Ngày tạo: 06-08,2013

Ngày cập nhật: 06-08,2013 (11 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 735

Tóm tắt:

Bạn sẽ làm gì nếu được yêu cầu : yêu hoặc chết...
Main chính nhà ta trung thành với gái 2d..
Cô bạn anh main thì không muốn yêu ai khác ngoài ảnh,
Hai cô bạn cùng lớp 1 ham tiền, 2 sexy...
Cùng với 3 anh chàng : đỏng đảnh, tượng đất, và sumo... cuối cùng là em mít ướt
Tất cả họ rồi sẽ ra sao..đọc thì biết nói mỏi hết cả mồm

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 11

06/08/2013

Chapter 10

06/08/2013

Chapter 9

06/08/2013

Chapter 8

06/08/2013

Chapter 7

06/08/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

06/08/2013

Chapter 2

06/08/2013

Chapter 3

06/08/2013

Chapter 4

06/08/2013

Chapter 5

06/08/2013

Chapter 6

06/08/2013

Chapter 7

06/08/2013

Chapter 8

06/08/2013

Chapter 9

06/08/2013

Chapter 10

06/08/2013

Chapter 11

06/08/2013
Top